จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมเครื่องชั่งทศนิยม ๕ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมเครื่องชั่งทศนิยม ๕ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar