จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเปลี่ยนหน้าจอ เครื่องวัดเสียงสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเปลี่ยนหน้าจอ เครื่องวัดเสียงสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar