จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร

เอกสารแนบ
Calendar