จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Saw palmetto berries viscous extract 160 mg Stinging nettle roots dry extract 120 mg soft capsule โดยวิธีเฉพาะ

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar