จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มถังจำนวน 26 ถัง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มถังจำนวน 26 ถัง [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar