จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อและงานจ้าง จำนวน 8 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อและงานจ้าง จำนวน 8 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ 133

เอกสารแนบ 134

เอกสารแนบ 135

เอกสารแนบ 136

เอกสารแนบ 137

เอกสารแนบ 138

เอกสารแนบ 139

เอกสารแนบ 140
Calendar