จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางจำนวน 4 อัน

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางจำนวน 4 อัน [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar