จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวทิ้ง Receptual Suction Bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

เอกสารแนบ
Calendar