จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600ซีซี 1 คัน ระยะเวลา5ปี

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600ซีซี 1 คัน (ระยะเวลา5ปี)

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar