จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง ร้านกาแฟ

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ)

รายละเอียดดังแนบ
Calendar