จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 10,000 กล่อง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar