จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม  รายละเอียดดังแนบ
Calendar