จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังแนบ
Calendar