จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ดังเอกสารแนบ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดังเอกสารแนบ

 
Calendar