จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ดังเอกสารแนบ
Calendar