จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์ 4 รายการ ดังแนบ
Calendar