จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพักโครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพักโครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี โครงการ 1 จำนวน 5 หลัง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar