จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณบ้านพัก โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างตัดต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณบ้านพัก โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี โครงการ 1 จำนวน 10 หลัง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar