จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10 หลัง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar