จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar