จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar