จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดแห้ง สำหรับอาหารจัดเลี้ยงกลางวันในงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารสดแห้ง สำหรับอาหารจัดเลี้ยงกลางวันในงานประชุมสัมมนาฯ รายละเอียดดังแนบ
Calendar