จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค ขงองานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำถังขาว และขนมเบรค ขงองานประชุมสัมมนาฯ รายละเอียดดังแนบ
Calendar