จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รอบๆศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รอบๆศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม รายละเอียดดังแนบ
Calendar