จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี และตัวอยา จำนวน 14 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

สารเคมี และตัวอยา จำนวน 14 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar