จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar