จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตัวยา และสารเคมี จำนวน 12 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

ตัวยา และสารเคมี จำนวน 12 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar