จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารเคมี ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

สารเคมี ตัวยา และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar