จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สารเคมี ตัวอยา เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์ 13 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ

สารเคมี ตัวอยา เครื่องแก้ว และวัสดุอุปกรณ์ 13 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar