จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สารเคมี จำนวน 8รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ

สารเคมี จำนวน 8รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ

 
Calendar