จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ, สายคล้องคอ, ปากกา และสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ, สายคล้องคอ, ปากกา และสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ

 
Calendar