จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จักรยานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จักรยานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar