จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างจัดทำ Ads โฆษณา ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างจัดทำ Ads โฆษณา ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
Calendar