จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน  จำนวนประมาณ 2886 คน  ดังเอกสารแนบ
Calendar