จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi-detection จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi-detection จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi-detection จำนวน ๑ ชุด
ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi-detection จำนวน ๑ ชุด
ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ Multi-detection จำนวน ๑ ชุด
ดังเอกสารแนบ
Calendar