จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศเช่าสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง ร้านกาแฟ

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศเช่าสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ) ณ บริเวรด้านข้างลานจอดรถอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขนาดพืิ้นที่ 15 ตารางเมตร

ดังเอกสารแนบ
Calendar