จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างทำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1526443544.pdf
Calendar