จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก จัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก จัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์
Calendar