จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง และจัดจ้างปั๊มกุญแจ จัดจ้างล้างรถ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง และจัดจ้างปั๊มกุญแจ จัดจ้างล้างรถ
Calendar