จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอยู่ค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอยู่ค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar