จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar