จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนา

คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับประจำปี 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar