จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผลผู้ขนะการเสนอการราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ขนะการเสนอการราคาวัตถุดิบและวัสดุใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดดังแนบ
Calendar