จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำหรับประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำหรับประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดังแนบ
Calendar