จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

http://calendar.buu.ac.th/document/1526027566.pdf

 
Calendar