จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

http://calendar.buu.ac.th/document/1526027430.pdf

 
Calendar