จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://calendar.buu.ac.th/document/1526014442.pdf

 
Calendar