จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

คณะโลจิสติกส์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังแนบ
Calendar