จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาและทำรูปเล่มเอกสารประกอบการเรียน และซื้อชุดทำโคมไฟเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาและทำรูปเล่มเอกสารประกอบการเรียน และซื้อชุดทำโคมไฟเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar