จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผสมสัญญานเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องผสมสัญญานเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar